Öğrencilerime katkı sağlmak için bu siteyi hazırlıyorum.
TİMUR = yildizkarinca - serbest etkinlik programı
  TİMUR YILDIZ
  MATEMATİK VİDEO-OYUN
  OZEL SATRANC DERSİ TİMUR YILDIZ
  HABERLER
  Sayaç
  HAYAT BİLGİSİ VİDEOLAR
  3.4.5.6. sınıf MATEMATİK
  TÜRKÇE Dersi oyun video
  TimurYıldız SEMİNER veli
  İNGİLİZCE DERSLER
  1.kurİNGİLİZCE Videolar EYLENCELİ
  ROCK SINIFI ders şarkıları
  Halk Oyunları(FOLKLOR)
  TİYATRO İZLE ve KURSU
  satranç TEMEL TAKTİKLERİ
  SATRANÇ oyunu
  PROJE - PERFORMANS çalışması
  ETKİNLİKLER (sınıf içi)
  ŞİİR ŞİİR tadında HAYAT
  DERS PROGRAMI
  => ZÜMRE TOPLANTISI
  => VELİ TOPLANTISI
  => serbest etkinlik programı
  ORİGAMİ sanatı
  MANGALA Zeka VE STRATEJİ oyunu
  İnteraktif DERS oyun
  Çanakkale 18 Mart
  MEVSİMLER
  ŞİİR DİNLETİSİ 2-A
 
 
ÇENESUYU     İLKOKULU
2013-2014 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI
2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
 
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde :
 Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;


a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

 
b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

 
c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

 
d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

 
e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME
VE
DEĞERLENDİRME
EYLÜL
16 - 21 EYLÜL  
2
Ders: Harf Bulmacası Çözme
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun harf bulmacalarını çözebilmekten zevk alabilme
 
“Hayat bilgisi dersimizin konuları nelerdi?”
“Dersimizde, bu konuların yer aldığı bir bulmaca çözeceğiz.”
“Hazırladığım bulmacayı sıra arkadaşlarınızla beraber çözeceksiniz.”
Hayat bilgisi dersinde işlenen , ünitenin konuları ile ilgili olarak öğretmen tarafından hazırlanmış bulmaca fotokopilerinin sınıfa dağıtılması ,
Öğrencilerin arasında dolaşılarak gerektiğinde ip ucu verilmesi ,
Bulmacanın , sıra grupları tarafından çözülmesi .
* İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) ile ilgili bilgi verilebilir.
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,
 
 1. Okuduğum masalı dinler misiniz?
 2. Okuduğum masalda hangi canlı varlıkların olduğunu söyleyebilir misiniz?
 3. Bu canlı varlıklar nasıl ses çıkartmaktalar?
 4. Bana bu sesleri taklit eder misiniz?
 
 
 
 
 
 
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Serbest okuma
.
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası, Parçaya ait resimler
 
 
 
 
 
 
 
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
EYLÜL
23    27 EYLÜL
2
Ders: Sportif Etkinlik
 
SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.
 
 
 
(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor
2008- Sportif Etkinliler Programı )
 
H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.
 
 
 
 
 
 
4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir .
 
Ders: Sanatsal etkinlik
AMAÇ 1. Sanatsal etkinliklerle el becerileri ve yeteneklerinin geliştirilmesi
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme; ve bunları bir sanatsal çalışma ile bir ürün ortaya koyabilme
 
 • Origami yapılması
 • Apeiron yapılması
 • 5 taş oyunu oynanması
 • Düz oynu oynanması
 
 
 
 
 
 
İzleyerek yapma, Tümdengelim
Okuma parçası,  Parçaya ait resimler
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
EKİM
30 EYLÜL   4 EKİM
2
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf, okul, çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
“Sizce şiir ile düz yazı arasındaki fark nedir?”
“Dersimizde değişik konularda yazılmış şiirler okuyacağız.”
“Şiir okurken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır.”
“Duygu ve düşüncelerin, daha coşkulu bir şekilde anlatıldığı yazı biçimine şiir denir. Şiir bir duygunun ürünüdür.Şiirin de, diğer yazı türlerinde olduğu gibi bir konusu vardır.Şiir yazan kişiye şair ya da ozan denir.
Şiir okurken okuyacağımız şirin konusuna uygun bir biçimde ses tonumuzu ayarlamalıyız.” şeklinde açıklamaların yapılması,
Çeşitli konularda, öğrencilerin daha önceden yazmış oldukları şiirlerin okutturulması,
Konu açıklanmadan başlığa ve okunanlara göre şiirin konusunun buldurulması,
Bilinen şiirlerin ezbere okutturulması,
Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Görülen Bir Olayı Anlatma
 
AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.
2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.
 
 
Öğrencilerin gördükleri bir olayı duyulabilecek, anlaşılabilecek şekilde anlatması. Anlatımlarında kelime söyleme ve cümle kurma davranışlarına dikkat etmesi sağlanır.
 
 
Buluş yolu, soru-cevap, anlatım, dinleme.
 
 
1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi
2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
EKİM
7 - 11 EKİM
2
Ders: Duygular ve Sanatlar
       1. Mutluluk, üzüntü, sevinç, öfke, tiksinme, korku duygularını ifade eder.
2. Duyguların iletişimdeki önemini fark eder.
 
 
 
HBen nerede yaşıyorum?
Öğrenciler gruplara ayrılır.
Farklı duyu durumları üzerinde yazılı olan öğrencilere verilir.
Ve öğrencilerden bu duyu durumlarına göre farklı doğaçlamalar yapmaları istenir.
Bu duygular doğaçlamalarla ifade edilirken ne etkileşim sağlandığı gözlenir.
 
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Benzetim, Drama,
Masal ve hikaye kitapları
Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme, derecelendirme ölçekleri, açık uçlu sorular, performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. [!]Canlandırma çalışmaları sırasındaöğrencilerinkendisine ve arkadaşlarına zarar vermeden bedenlerini özgürce kullanmalarına imkân sağlayınız (4. kazanım).
È 2. Özel Eğitim (7)
È 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.2) 
Ders: Şarkı Söyleme
AMAÇ 1   :    Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEZSEN ANADOLU’YU
Sen ne güzel bulursun
Gezsen Anadolu’yu
Dertlerden kurtulursun
Gezsen Anadolu’yu
       Billur ırmakları var
       Buzdan kaynakları var
       Ne hoş toprakları var
       Gezsen Anadolu’yu
Orda bahar başkadır
Yazlar kışlar başkadır
Ah!... Bu diyar başkadır
Gezsen Anadolu’yu
İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.
Müzik ders kitabı, müzik defteri, kasetçalar, kaset
 
 
 
 
1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?
2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
EKİM
21 - 25 EKİM
2
Ders: Diyalog
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun karşılıklı konuşmalar yapabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Hangi durumlarda karşılıklı konuşmalar yapıldığını söyleme.
2. Sınıf içinde bir telefon konuşması canlandırma.
3. Telefonla konuşmalarda kurallara uyma.
 
Yakınlarımızı aramak için hangi iletim aracını kullanırız?
Telefonla konuşmayı kimler canlandırmak ister?
Bu dersimizde telefonla konuşma kurallarını öğreneceğiz.
“Telefon, yakınlarımız veya arkadaşlarımızla iletişim kurmaya yarayan en kolay iletin aracıdır.Telefonun kullanmayı ve nasıl konuşacağımızı iyi bilmeliyiz. Telefonda ilk önce çevir sesini duyduktan sonra aramak istediğimiz telefon numarasını tuşlarız. Karşımıza çıkan kişiye “İyi Günler, iyi akşamla” gibi karşılama selamları verilir ve aradığımız kişi olup olmadığını sorarız. Sonra kendimizi tanıtır ve dileklerimizi dile getiririz.Konuşmamız bittiğinde tekrar “iyi günler veya iyi akşamlar demeliyiz. Bir başkası bizi aradığında ilk hitap kelimesi “Alo” olmalıdır.
 
 Konuşma, sözcük, görgü kuralları, telefonla konuşma kuralları
Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım.
 
1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3.Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
Ders: Masal Dinleme
AMAÇ 1.   : Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,
DAVRANIŞLAR: Sınıfta konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.
 
Masal dinlemeyi kim sever?
O zaman “çiçek olun”.
Masalı iyi dinleyin sizlere bazı sorular sorucağım. Masal sizlerin dinleme yeteneğinizi geliştirir.
Masalı anlatmaya başlar. Masal anlatıldıktan sonra birkaç öğrenci aklında kalanları anlatır. Canlandırma yapmak için yeteri sayıda öğrenciye rolleri dağıtılır. Drama yapılır, rolleri yapan öğrenciler alkışlanır.
 
Masal veya öykü okuma, anlatma, dinleme, dramatizasyon
Resimli masal ve öykü kitapları: , “Uyuyan Güzel”
1.Bu masalda kimler var?
2.Okuduğum masalın adı neydi?
3.Bu masal neyi anlatıyor du?
4.Drama yapan arkadaşlarını alkışlama.
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
EKİM
28 EKİM   1 KASIM
2
 
Ders: Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme
DAVRANIŞLAR:
1. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma
2. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma
3. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma
 
Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması.
 
 
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.
Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.
1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?
2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.
 
 
 
 
Resim Anlatma
AMAÇ 1    :   Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma
2.   Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama
3.   Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma
 
 
 
 
Öğrenciler resim üstünde konuşturulur.   
Materyallerde yer alan resimli sayfalar açtırılır.   
Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma
Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama
Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma, çalışmaları yaptırılır. 
Resim, resim anlatma, olay, oluş sırası
Tümevarım, tümdengelim, birlikte çalışmalar, sözlü anlatım
1.Bu resimlerin sırası nasıl olmalı?
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3.Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
KASIM
4   - 8 KASIM
2
Ders: Sportif Etkinlik
 
SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.
 
(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008- Sportif Etkinliler Programı )
 
H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.
 
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir.
 
Ders: Resimleri Sıraya Koyma
 
AMAÇ 1   :     Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme
DAVRANIŞLAR
1. Resimleri olayları oluş sırasına göre anlatma
 
Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istenecek.
Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım, tartışma, öyküleme.
Ders kitabı, örnek resimler.
1.Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3. Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR VE                                      BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
KASIM
11 - 15 KASIM
2
Ders: Sanatlarla Oyun
       7. Farklı tatların kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.
 
(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre)
HFarklı tatları tadıyorum.        
Sınıfa farklı tatlarda yiyecek-içecek getirilir.
Öğrencilerden bu yiyeceklerden tatmaları istenir.
Bu yiyecekleri tadarken öğrencilerin tatma esnasında oluşturdukları mimik ve jestler incelenir.
Öğrencilerin bu yiyecekleri tadarken hissettiklerini bedenleriyle belli etmeleri istenir.
Öğrenciler farklı tatların kendilerinde uyandırdığı duyguları bedenleriyle ifade ederler.
Bu tatların uyandırdığı çağrışımlardan ve duygulardan yola çıkarak öykü, şiir ya da basit şarkı sözleri
             yazabilir, resim yapabilirler.
Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Soru Cevap
1.Evinizde farklı tatları tadıyor musunuz?
2.Bu tatlar sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
3.Bu duyguları beden dilinizle ifade edebilir misiniz?
 
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
On Kasım

Yıl otuz sekiz, on kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar
Sarsılıyor İstanbul yedi tepe
Yaman esmiş Dolmabahçe'de rüzgâr
          Gerçek olamaz olsa olsa bir düş
          Dokuzu beş gece Atatürk ölmüş
          Böyle toptan bir yas nerde görülmüş?
          Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar
Bu memlekette en çok hizmet eden
Bu aşk ile dağlara gücü yeten
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam Ankara sırtlarında yatar.
* Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir.
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
KASIM
18 - 22   KASIM
2
Ders: Grup Çalışması
 
AMAÇ 1 : El becerilerini geliştirmek.
DAVRANIŞLAR:
1. Yapacağımız işi önceden tasarlama.
2. Tasarladığı iş ile ilgili araç ve gereçleri hazırlama.
3. Birlikte çalışabilme.
 
“Bu dersimizde kâğıtları elle kopararak veya keserek yüzeye yapıştıracak ve değişik şekiller oluşturacağız.”Fakat çalışmalarımızda birlikte çalışacağız ve yardımlaşacağız.
Kesici araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında hatırlatmalar yapılması ,
Öğrencilerin ;
Dergi, gazete mecmua vb. kâğıtlardan, ilgi duyduğu renkli kâğıtları keserek , yan yana yapıştırarak , elle kopararak  dokular oluşturması sağlanır.
Resim kâğıdı , resim kartonu , gazete , dergi , mecmua , fon vb. kâğıtları , yapıştırıcı , makas
 
1. Çalışanlara saygılı mı?
2.Arkadaşlarıyla birlikte çalışma ve yardımlaşma içinde mi?
Ders: Masal Dinleme
AMAÇ 1. : Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,
DAVRANIŞLAR: Sınıfta konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.
 
 
Masalı anlatmaya başlar. Masal anlatıldıktan sonra birkaç öğrenci aklında kalanları anlatır. Canlandırma yapmak için yeteri sayıda öğrenciye rolleri dağıtılır. Drama yapılır, rolleri yapan öğrenciler alkışlanır.
Masal veya öykü okuma, anlatma, dinleme, dramatizasyon
Resimli masal ve öykü kitapları: , “Uyuyan Güzel”
1.Bu masalda kimler var?
2.Okuduğum masalın adı neydi?
3.Bu masal neyi anlatıyor du?
4.Drama yapan arkadaşlarını alkışlama.
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
KASIM
25 - 29 KASIM
2
Ders: Monolog
 
AMAÇ 1   :    Monolog söyleyebilme
DAVRANIŞLAR
1. Monolog söylemeye istekli olma
2. Monolog araştırma ve sevdiği bir monologu seçme
3. Monolog söylerken el, kol hareketleriyle ve mimikleriyle destekleme
Konuşma yeteneğimizi geliştirmek neler yapmalıyız?
Konuşmalarımızda bizi dinleyen insanları etkilemek için konuşmalarımız esnasında nelere dikkat etmeliyiz?
Bu dersimizde monolog çalışması yapacağız.
“Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerekir.”açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.
Sınıfta monolog çalışmaları yapılır.
 Yaparak yaşayarak öğrenme.
Ders kitabı, yardımcı kitaplar.
Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?
Ders: Şarkı Söyleme
AMAÇ 1   :    Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR
1. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme
2. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma
3.   Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım benim canım benim
Seni ben pek çok pek çok severim
Sen bir ana sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut öğret ve nihayet
Yurda yarar bir insan et
 
* Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir.
İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.
Müzik ders kitabı, müzik defteri, kasetçalar, kaset
1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?
2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
ARALIK
2   - 6 ARALIK
2
Ders: Eğitici Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme
 
Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?
İçinizden birinizi ebe seçelim.
Kim olsun?
Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.
Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.
Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
“Balon patlama” oyunu
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.
 
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,
Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
ARALIK
9 - 13 ARALIK
2
Ders: Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1   :    Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1. Masal anlatmaya istekli olma
2. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma
3. Masalı doğal bir sesle anlatma
 
Size bir öykü anlatacağım.
Çok seveceğinizden eminim.
Şimdi herkes arkasına yaslansın.
Okuduğum öyküyü siz de anlatacaksınız.
Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
1.Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.
 
 
Ders: Resimler Üstünde Konuşma
AMAÇ 1: Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek biçimde güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme.
DAVRANIŞLAR:
 1. Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek
 
Resimli kitapları sever misiniz?
Bakalım bu resimler bize neler anlatıyor?
Bu resimler üstünde konuşan arkadaşlarımızı, sözünü kesmeden dinleyeceğiz.
Öğretmen öğrencilere okula başladıkları ilk gün neler yaptıklarını sorar.Yeteri sayıda öğrenciye söz hakkı verir. Resimler gösterilerek öğrencilere “Resimde neler görüyorsunuz?” diye sorular sorar. Öğrencilere söz hakkı verir. Doğru yanıt veren öğrencilere “Aferin” denilerek olumlu pekiştireç verilir. Eksik yanıtlar veren öğrencilere ipuçları vererek doğru ve düzgün bir ifade kurması sağlanır.
 
Resimler üstünde konuşma, dinleme, anlatım
Resimli sayfalar
 
1.    Resimler ile ilgili yorum yapabiliyor mu?
2.    Bu resimler ne anlatıyor?
3.    Sınıfta güçlük çekmeden konuşabiliyor mu?
4.    Kelimeleri düzgün söyleyebiliyor mu?
5.    Kelimeleri yerli yerinde söylüyor mu?
6.    Burada birbirine benzeyen resimler var mı?
İlişkilendirme : Anlatılan resimler, Resim- İş dersinde boyanır.
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
ARALIK
16 - 20 ARALIK
2
 
* Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir.
 
 
 
Ders: Şarkılı Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1   :    Basit hareketleri içeren oyunlar oynayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Oyun oynamaya istekli olma ve oyun kurallarına uyma
2. Öğrendiği soyunu sırasıyla anlatma
Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?
İçinizden birinizi ebe seçelim.
Kim olsun?
Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.
Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.
Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
Ders: Resim Anlatma
AMAÇ 1   :    Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1. Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma
2. Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama
3. Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma
Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma
Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama
Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma, çalışmaları yaptırılır. 
Resim, resim anlatma, olay, oluş sırası
Tümevarım, tümdengelim, birlikte çalışmalar, sözlü anlatım
1.Bu resimlerin sırası nasıl olmalı?
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3.Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
ARALIK
23   27 ARALIK
2
Ders: Resimleri Sıraya Koyma
 
AMAÇ 1   :   Resimleri olayların oluş sırasına göre sıraya koyabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Resimleri inceleme, resimler arasında ilişki kurma
2.   Resimleri olayları oluş sırasına göre sıralama
3.   Resimleri olayları oluş sırasına göre anlatma
 
Şimdi herkes elimdeki resme dikkatlice baksın.
Yukarıdaki resme bakarak, anladıklarınızı kısaca arkadaşlarınıza anlatır mısınız?
Bir resme bakıp bize ne anlattığını bulabilmemiz için resmi dikkatle incelemeliyiz.
Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istenecek.
Soru-cevap, gözlem, inceleme, anlatım, tartışma, öyküleme.
Ders kitabı, örnek resimler.
1.Anlatımların doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını , dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3. Anlatma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
 
 
 
 
 
Ders: Fıkra Anlatma
 
AMAÇ 1   :   Fıkra Anlatma
DAVRANIŞLAR
1.   Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma
2.   Çevresindeki yeni fıkra anlatma
 
Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar
Fıkaralar, soru-cevap,
 
1. Fıkra anlatılırkenarkadaşını dinliyor mu?
2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
ARALIK
30 ARALIK   3   OCAK
2
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
 1. Düzeylerine uygun şiirleri seçme
 2. Sınıf , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma
 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 4. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
Başöğretmenim

Atatürk benim
Başöğretmenim.
Ne öğrendimse
Ondan öğrendim

Baktım ki asker,
Ben de askerim,
Kars'ta Kore'de
Nöbet beklerim... 
Baktım kürsüde,
Nutuk söylüyor,
O'nun sesini,
Dünya dinliyor.
 
 
 
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
Ders: Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1   :   Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Masalı doğal bir sesle anlatma
 
Size bir öykü anlatacağım.
Çok seveceğinizden eminim.
Şimdi herkes arkasına yaslansın.
Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız.
Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
1.Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
OCAK
6   - 10 OCAK
2
Ders: Eğitici Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme
 
 
 
Dokunma Oyunu
Bu oyun kolaydan zora doğru üç aşamada oynanmalıdır. Çocuklar, her üç aşamada da, yere ya da iskemlelere, yarım ay biçiminde oturtulurlar.Öğretmen, elini kendi başına koyar, çocuklara "başına dokun" der, çocuklar, öğretmene öykünürler, ellerini kendi başlarına dokundururlar. Aynı oyun "eline dokun", "dizine dokun", "kulağına dokun"…vb. sözlerle sürdürülür.Dokunma oyunu bu kez, öğretmenin söylediği yerlere kendisi dokunmadan oynanır. Öğretmen buyruk verir, çocuklar yaparlar.Çocuklar, öğretmenin "dokun" dediği yerleri iyice öğrendikten sonra, aynı oyun, bu kez de şaşırtmacalı olarak oynanır. Öğretmen, kimi kez söylediği yere dokunur ; kimi kez de başka yere dokunur. Örneğin; kendisi," kendi koluna dokunurken, çocuklara "başına dokun" der. Çocuklar ( öğretmenin kendi koluna dokunarak yaptığı şaşırtmacaya kanmadan ) kendi başlarına dokunabilmelidirler.Doğal ki, bütün çocuklar doğru yere şaşırmadan dokunmayı yapabilirler. Kimi doğru, kimi yanlış yapabilir. Bu durumda ise gülüşmeler olur, neşeli bir ortam oluşur. Oyuna başka başka zamanlarda, çocuklar şaşırmadan yapıncaya kadar yinelenebilir.
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar
AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma.
2. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.
3. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.
 
Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister?
…… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin?
Evet. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.
Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz.
Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.
Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi, resmi kâğıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.
Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışma,
1.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi.
2. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
OCAK
13   17   OCAK
2
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 • Serbest okuma
 
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
Kenar Süsü Yapma
AMAÇ 1   :    Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek
DAVRANIŞLAR
1. Yapılan kenar süslerini gereken yerde kullanma
 
Örneği verilen kenar süslerinin kuralına uygun olarak yapılması sağlanır.Öğrencilerin yaptıkları kenar süslerini gereken yerde kullanmaları sağlanır.
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?
2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?
3.İşini zamanında bitiriyor mu?
4.Temiz ve düzenli mi?
5.Çalışanlara saygılı mı?
Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
OCAK
20   - 24 OCAK
2
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
3.        Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
4.        Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,
Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
 
 
 
 
Tekerlemeler
AMAÇ 1 : Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR :
1.   Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri söze, ezgiye uygun söylenip söylenmediğine dikkat etme
 
KOMŞU, KOMŞU
-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
 
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.
Birlikte çalışmalar, Bireysel çalışmalar, Çözümleme, Soru – yanıt, Yeniden bulma, Örnekleme
Ders kitabı, yardımcı kitaplar, sayışma ve tekerleme örnekleri
1. .Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi-değerlendirilmesi
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
OCAK
10   14   ŞUBAT
2
Ders: Eğitici Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme
 
Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?
İçinizden birinizi ebe seçelim.
Kim olsun?
Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.
Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.
Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
Ders: Şarkı Söyleme
AMAÇ 1   :    Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme
Dağlar taşlar ağaç olacak
Yaz gelecek, kış gelecek
Ülkemiz cennet kalacak
Kazmalar elimizde çukur açalım
Kürekler elimizde toprak atalım
Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim hey, ağaç dikelim
Günler geçecek, aylar geçecek
Yağmur yağacak, güneş açacak
Her bir fidan ağaç olacak
 
İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.
Müzik ders kitabı, müzik defteri, kasetçalar, kaset
1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?
2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
ŞUBAT
17    - 21   ŞUBAT
2
Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum
17. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır.
 
 
 
H Duyguların ifadesi!        
v Resim, fotoğraf, heykel, seramik, şiir, müzik vb. sanat eserlerinin kendisi, taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir.
v Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir.
v Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir, öykü ya da resim yapmaları istenir.
v Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir.
v En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog, doktor ve sanatçılarla yapılabilir.).
Duygunu Anlat çalışması yapılır; öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar.
Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Soru Cevap
1. Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi?
2. Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu?
3. Bu duyguları ifade edebilir misiniz?
4. Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz?
Masal dinleme, anlatma
AMAÇ 1   :   Kısa bir masalı, bir öyküyü anlatabilmek
 • Masala ait resim üzerinde konuşulması ,
 • Masalın okunması
 • Öğrenciler tarafından anlatılması
 • Öğrencilerin ; konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri ,
 • Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi
 • Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması
Okuma , anlatım , yorumlama , tartışma , tümevarım , tümdengelim
1. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
ŞUBAT
24 - 28 ŞUBAT
2
Eğitici Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme
 
Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?
İçinizden birinizi ebe seçelim.
Kim olsun?
Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.
Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.
Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1   :    Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1. Masalı doğal bir sesle anlatma
 
Size bir öykü anlatacağım.
Çok seveceğinizden eminim.
Şimdi herkes arkasına yaslansın.
Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız.
Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.
 
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
1.Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MART
3   - 7   MART
2
Ders: Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 
AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.
2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.
Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister?
Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.
Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.
Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle, konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.
Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.
1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
 Ders: Oyun Oynama
 
AMAÇ 1   :    Dostça oynama ve yarışma yapabilme
DAVRANIŞLAR
1. Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma
Serbest oyunlar oynama.
 
Yaparak yaşayarak öğrenme
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MART
10   - 14 MART
2
Ders: Konuşma
AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme
Kısa süreli el çırpma oyunu 
Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman, hepimiz yapabiliriz ve yaparız.
Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir?
Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. Oyuncak telefonla, telefonla görüşme oyunu oynatılır vb.
 
Konuşma, hazırlıklı konuşma, hazırlıksız konuşma, toplum, doğal ses
Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygulama, sözlü anlatım, drama
1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
Ders: Oyun Oynama
 
AMAÇ 1   :    Dostça oynama ve yarışma yapabilme
DAVRANIŞLAR
1. Birlikte oynayacağı oyununu seçme ve oyun kurallarına uyma
Örnek :YUVARLANAN TOPTAN KAÇ
 
Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.
Yaparak yaşayarak öğrenme
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MART
17   - 21   MART
2
Ders: Monolog
 
AMAÇ 1 : Topluluk karşısında konuşabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Monolog söylemeye istekli oluş.
2. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle destekleme.
 
Konuşma yeteneğimizi geliştirmek neler yapmalıyız?
Konuşmalarımızda bizi dinleyen insanları etkilemek için konuşmalarımız esnasında nelere dikkat etmeliyiz?
Bu dersimizde monolog çalışması yapacağız.
“Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerekir.”açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.
Sınıfta monolog çalışmaları yapılır.
Monolog, mimik, el ve kol hareketleri.
 Yaparak yaşayarak öğrenme.
 
1. Monologu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
“Okuduğumuz parçanın adı neydi?”
“Bu metinde yer alan olay kahramanları kimler?”
 “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”
 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması
 
 
Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MART
24   - 28   MART
2
Ders: Kâğıt İşleri
 
AMAÇ 1 : Kâğıt işleri yaparak yaratıcılık ve yapıcılık yönlerini geliştirebilme
DAVRANIŞLAR: 
1. Kâğıt çeşitlerini kullanarak uygun çalışmalar yapabilmek.
2. Çalışmalarında   dikkatli olabilmek ve çalıştığı yeri kirletmemek.
Boş zamanlarınızda, hem el işi becerilerinizi artırmak hem de vaktinizi eğlenerek geçirmek için neler yaparsınız?
Hepiniz güzel şeyler söylediniz. Bunları zevkle yaptığınızdan eminim. Bugün el becerilerimizi artıracak kâğıt işleri yapacağız.
Herkes söyleyeceklerimi iyi dinlesin.
Atık kâğıt, gazete kâğıtları, karton, makas ve yapıştırıcı kullanarak herkes serbest teknik kullanarak dilediği şeyi yapabileceği anlatılır.
 ‘’Öğrencilere kartonu zemin olarak kullanabilecekleri ve çeşitli renkteki kağıt veya gazete sayfalarını istedikleri gibi kesip, karton zemine yapıştırabilecekleri” söylenebilir.
Birlikte çalışmalar, gözlem, inceleme, bireysel çalışmalar, yaparak-yaşayarak öğrenme.
Kăğıt, gazete, karton, makas, yapıştırıcı.
1.Yapılan çalışmaların incelenmesi
2.Yapılan çalışmaların sınıfça belirlenenlerinin sergilenmesi
3. Grup çalışmalarının kontrol edilmesi ve sınıf panosuna asılması.
 
Ders: Renkli Kâğıtlarla Sihirli Fenerler Yapma
AMAÇ 1 : El işi çalışmalarıyla yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirebilme
 
Şimdi bir fener yapacağım.
Fener yapmak için hangi malzemeleri kullanacağız?
El işi çalışmaları yaparken uyulması gereken kurallar ve çalışmalar hatırlatılacak.
El işi becerilerinin arttırılması için makas kullanma, kâğıt kesme, ürün ortaya çıkarma, yapılanların sergilenmesi hatırlatılacak.
Bireysel ve toplu çalışma
El işi kâğıdı, sinirli fener yapma malzemeleri
1.Yapılan çalışmaların incelenmesi
2.Yapılan çalışmaların sınıfça belirlenenlerinin sergilenmesi
3. Grup çalışmalarının kontrol edilmesi ve sınıf panosuna asılması.
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
MART
31 MART - 4 NİSAN
2
Ders: Şiir Okuma
 
AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.
DAVRANIŞLAR :
 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma
 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama
 3. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma
Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,
Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması
Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar
Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları
 
 
 
 
1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi
Ders: Tekerleme
AMAÇ 1   :    Sayışma söyleyebilme
DAVRANIŞLAR
1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir tekerlemeyi söyleme
2. Çevresindeki yeni tekerleme söyleme
 
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?


Anlatım, soru-cevap,tekerleme
 
1.Tekerleme söylenirken arkadaşını dinliyor mu?
2.En güzel tekerleme söyleyen grup seçilir, alkışlanır.
 
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
NİSAN
7   - 11 NİSAN
2
Ders: Sportif Etkinlik
 
SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.
 
 
 
(SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008- Sportif Etkinliler Programı )
 
H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.
 
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir.
 
Ders: Şarkı Söyleme
AMAÇ 1   :    Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR
1.   Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme
Tren gelir hoş gelir
Ley ley limi limi ley
Odaları boş gelir
Mini mini güzel gel bize
Duydum yolcular gelir
Ley ley limi limi ley
Sefa gelir hoş gelir
Mini mini güzel gel bize
 
İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.
Müzik ders kitabı, müzik defteri, kasetçalar, kaset
1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?
2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
NİSAN
14 - 18 NİSAN
2
Ders: Film izleme
 
AMAÇ 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,
2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 
·    İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,
·    Olayların, bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter
niteliklerinin, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,
 
Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tüme Varım, Tümdengelim
İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük
1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi
2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme
. Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
“Okuduğumuz parçanın adı neydi?”
“Bu metinde yer alan olay kahramanları kimler?”
 “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”
 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması
 
 
Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
NİSAN
21   - 25 NİSAN
2
Ders: Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 
AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.
2. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.
Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister?
Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.
Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.
Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle, konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.
* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  etkinliklerine de yer verilebilir.
Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.
1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.
2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.
3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.
 
 
Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar
AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma.
2. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.
3. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.
 
Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister?
…… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin?
Evet. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.
Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz.
Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini yada yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.
Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi, resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.
Resim, boya, kalem, silgi, resim defteri, pastel boya, sulu boya, guaş boya, palet, fırça, su kabı, gözlem, duygu, düşünce, renk, nesne.
Gözlem, inceleme, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışma,
 
 
 
 
1.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi.
2. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
NİSAN
28   NİSAN 2 MAYIS
2
Ders: Okuma
 
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
“Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”
 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması
Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
 
 
 
 
Tekerlemeler
AMAÇ 1 :   Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemeye istekli olabilme
DAVRANIŞLAR :
1. .     Oynanılan sayışma ve tekerlemeleri söze, ezgiye uygun söylemeye istekli olma
Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara
 
Birlikte çalışmalar, Bireysel çalışmalar, Çözümleme, Soru – yanıt, Yeniden bulma, Örnekleme
Ders kitabı, yardımcı kitaplar, sayışma ve tekerleme örnekleri
1. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi-değerlendirilmesi
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MAYIS
5 - 9 MAYIS 
2
Ders: Okuma
 
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
“Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?”
 • Metnin sessiz olarak okunması,
 • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması,
 • Metnin ana düşüncesinin bulunması
Sessiz Okuma, Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tartışma, Tümevarım, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
 
 
 
 
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
Ders: Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1   :    Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1. Masalı doğal bir sesle anlatma
 
Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
1.Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MAYIS
12 - 16 MAYIS
2
Ders: Eğitici Oyunlar Oynama
 
AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme
 
Örnek : Kutu kutu pense
Çocuklar el ele tutuşur bir halka oluştururlar. Aşağıdaki sözleri şarkısıyla söyleyerek sağa yada sola dönmeye başlarlar. Şarkı içinde adı söylenen çocuk arkasını döner, halka içinde dönerek ve şarkı söyleyerek oyunu böylece sürdürür. Bütün çocuklar arkasını dönünce, şarkı sözleri "bütün çocuklar önüne dönse" biçiminde söylenir ve çocuklar önlerine dönerler. İstenirse oyun bir kez daha yinelenir.
Kutu kutu pense
Elmayı yense
Arkadaşım Ayşe ( dönmesi istenilen çocuğun adı söylenir.)
Arkasını dönse
 
Anlatım, bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama
 
1. Oyun kurallarına uyuyor mu?
2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
Ders: Güzel Konuşma ve Yazma
AMAÇ 1   :    Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme
DAVRANIŞLAR
1. Masalı doğal bir sesle anlatma
 
Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.
 
 
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya
 
 
 
 
1.Oyun kurallarına uyuyor mu?
2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MAYIS
19 - 23 MAYIS
2
Ders: Film İzleme
 
AMAÇ 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,
2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 
· İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,
·          Olayların, bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter
niteliklerinin, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,
 
Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, Soru-Yanıt, Tüme Varım, Tümdengelim
İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük
 
1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi - değerlendirilmesi
2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 • Serbest okuma
 
 
* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
MAYIS
26 - 30 MAYIS  
2
Ders: Fıkra Anlatma
 
AMAÇ 1   :    Fıkra Anlatma
DAVRANIŞLAR
1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma
2. Çevresindeki yeni fıkra anlatma
Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar
Fıkaralar, soru-cevap,
 
1. Fıkra anlatılırkenarkadaşını dinliyor mu?
2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.
 
 
 
 
 
 
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 • Serbest okuma
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
HAZİRAN
2   - 6 HAZİRAN
2
Ders: Okul Bahçesi
AMAÇ 1 : Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten yararlanabilme
DAVRANIŞLAR:
1. Okul bahçesindeki ve çevresindeki atıkları toplama
2. Okul bahçesindeki ağaçların bakımını yapma
3. Ağaç dikme kampanyalarına katılmaya istekli olma
 
Çevre temizliği denilince ne anlıyorsunuz?
İnsanlar temiz çevrede çalışmayı, gezmeyi, yaşamayı sever.
Bizler de bu derslerimizde okulumuzun çevresini, bahçesini ve ağaçlarını güzelleştirmeye çalışalım.
 
Okul bahçesindeki ve çevresindeki atıkları toplama, okul bahçesindeki ağaçların bakımını yapma, ağaç dikme kampanyalarına katılmaya gibi etkinlikler yapılabilir.
 
Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar,inceleme, uygulama, yaparak yaşayarak öğrenme
Okul bahçesi, çöp kutusu, su bidonları
1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi
2. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi
3.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.
 
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 • Serbest okuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
 
SÜRE
SERBEST ETKİNLİKLER
 
AY
HAFTA
DERS SAATİ
KAZANIMLAR   VE BECERİLER
 
ETKİNLİKLER
ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER
 
DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME /
DEĞERLENDİRME
 
HAZİRAN
9   - 13 HAZİTRAN
2
Ders: Fıkra Anlatma
 
AMAÇ 1   :    Fıkra Anlatma
DAVRANIŞLAR
1. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma
2. Çevresindeki yeni fıkra anlatma
 
Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar
Fıkaralar, soru-cevap,
 
1. Fıkra anlatılırkenarkadaşını dinliyor mu?
2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.
 
 
Ders: Okuma
AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;
2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;
 
 • Serbest okuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessiz Okuma, Tümdengelim
Okuma parçası , parçaya ait resimler
1.Metnin anlatılması
2.Olay ,yer ,zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları
3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi
 
 
 
 
Bugün 102794 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=